Blog firmowy

Blog - bądź na bieżąco

Przeglądy techniczne pras krawędziowych oraz gilotyn hydraulicznych ERMAKSAN

Wielu przedsiębiorców zajmujących się obróbką plastyczną metalu pędząc z realizacją coraz to większych zleceń zapomina o poświęceniu należytej uwagi maszynom, które umożliwiają ich realizację. Artykuł ten poświęcony jest przedsiębiorcom, którzy posiadają parki maszyn do obróbki plastycznej metalu i ma na celu uświadomienie jak ważna jest dbałość o poprawną konserwację maszyn, codzienną prawidłową eksploatację oraz wykonywanie przeglądów okresowych w zapewnieniu ciągłości pracy maszyny. Materiał ten poświęcony jest głównie prasom krawędziowym oraz gilotynom hydraulicznym. Pierwszą i w zasadzie najważniejszą sprawą jest wykonywanie regularnych przeglądów technicznych oraz wymiana oleju i filtrów.

Terminowa wymiana oleju hydraulicznego oraz filtrów w prasach krawędziowych oraz gilotynach hydraulicznych.

Dlaczego jest ważna?

Olej hydrauliczny ulega naturalnemu starzeniu, im dłużej znajduje się w układzie hydraulicznym tym bardziej traci swoje właściwości co nieuchronnie prowadzi do degradacji oleju.

W skutek zbyt długiej eksploatacji olej nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony podzespołów, w tej sytuacji wytrącają się zabrudzenia i opiłki z niedostatecznie smarowanych elementów układu hydraulicznego. Prowadzi to często do uszkodzeń uszczelnień na siłownikach, rys na tłokach i cylindrach a nawet awarii niektórych podzespołów.

Prasy krawędziowe i gilotyny hydrauliczne najczęściej posiadają już zawory proporcjonalne, które są szczególnie czułe na różnego typu zabrudzenia. Oczywiście podczas takiej wymiany należy wymienić filtry, które mają na celu wychwycić wszystkie zanieczyszczenia w momencie kiedy olej jest wpompowywany do układu hydraulicznego.

Nieregularna wymiana filtrów prowadzi do przedostania się zabrudzeń do układu hydraulicznego co z kolei może skutkować uszkodzeniem niektórych podzespołów.

Kiedy należy wymienić olej i filtry:

Każda maszyna posiada DTR, w której jest rozdział poświęcony układowi hydraulicznemu. Zawarta jest w nim szczegółowa specyfikacja jaki typu oleju powinniśmy stosować oraz z jaką częstotliwością przeprowadzać wymianę oleju i filtrów.

Informacje w DTR podawane są w oparciu o testy przeprowadzone na poszczególnych maszynach. W tego typu maszynach producenci przewidują pierwszą wymianę oleju po ok. 1000 h a każdą kolejną po ok. 2500 h.

Większość pras i gilotyn posiada w sterowniku funkcję sprawdzenia stanu pracy maszyny, dlatego można to w łatwy sposób kontrolować i przestrzegać zaleceń.

Przeglądy techniczne maszyn do metalu.

Zalety wykonywania regularnych przeglądów okresowych:

Pierwsza zaleta czyli regularna wymianie oleju i filtrów została omówiona w pierwszej części materiału. Drugą bardzo ważną zaletą jest fakt, że na takich przeglądach kontroli zostają poddane wszystkie układy w maszynie. Prasy oraz gilotyny sprawdzane są pod kątem poprawnej pracy w zakresie elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym, oraz automatycznym.

Podczas takiej kontroli wychwytywane są nieprawidłowości, które w skutek dłuższej eksploatacji maszyny mogą doprowadzić do poważnych awarii i nieprzewidzianych przestojów w produkcji. Regularne przeglądy mają na celu uniknięcie takich sytuacji. Pozwalają na spokojne zaplanowanie przestoju technologicznego w celu wykonania potrzebnych napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania maszyny.

Trzecią ważną rzeczą jest fakt że podczas przeglądów wykonywane są także niezbędne kalibracje osi. Pozwala to na zwiększenie dokładności pracy co z kolei przekłada się na wyższą jakość wykonywanych produktów.

Eksploatacja i konserwacja

Prasa krawędziowa

Codzienna eksploatacja oraz konserwacja ma bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pras. Operatorzy powinni w szczególności dbać o zachowanie w czystości oraz należytej konserwacji stempli oraz matryc. Przestrzeganie norm, które mają na celu dobieranie odpowiednich narzędzi do danego procesu gięcia na prasie jest bardzo ważne.

W obecnych czasach operatorzy mają bardzo ułatwioną pracę ponieważ większość paneli sterujących np. DELEM, TASK, ESA czy CYBELEC w nowych wersjach, posiadają system symulacji procesu gięcia gdzie sterownik ma za zadanie wychwycić wszystkie kolizje oraz nieprawidłowości w procesie gięcia. Pomimo to każdy operator powinien przestrzegać tabelę doboru siły do narzędzi, która często umieszczona jest na korpusie prasy krawędziowej i w dokumentacji techniczno ruchowej. Ponadto narzędzia do pras stemple oraz matryce mają ściśle określoną wytrzymałość. Przeciążanie narzędzi prowadzi do ich uszkodzenia. Oprócz czynności eksploatacyjnych do prawidłowej pracy prasy krawędziowej niezbędna jest regularna konserwacja maszyny.

Należy pamiętać o tym aby przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzić staranne zabiegi konserwacyjne do których należą:

  • sprawdzenie poziomu oleju w zbiorniku,
  • kontrola układu hydraulicznego pod względem szczelności,
  • smarowanie podzespołów zderzaka oraz belki gnącej prasy.

Należy pamiętać aby stosować odpowiednie smary zgodne z zaleceniami producenta prasy krawędziowej.

Gilotyna hydrauliczna

Poprawna eksploatacja i konserwacja gilotyn przyczynia się do utrzymania ciągłości pracy maszyny. Operatorzy powinni znać parametry każdej blachy którą zamierzają ciąć a następnie ustawić odpowiednie parametry w sterowniku, przez co gilotyna dobiera poprawną szczelinę nożową oraz kąt pochylenia noża.

Większość gilotyn hydraulicznych posiada punktowy docisk blach dlatego należy być szczególnie ostrożnym podczas cięcia wąskich pasków blach. Podłożenie ciętej blachy w miejscu gdzie nie ma stopy dociskowej grozi wciągnięciem blach między noże i zablokowaniem belki tnącej. Następstwa takiej sytuacji mogą być o wiele poważniejsze, nóż może ulec stępieniu a nawet może to skutkować o wiele poważniejszymi konsekwencjami w postaci uszkodzenia mimośrodów odpowiedzialnych za regulację szczeliny nożowej.

Podobnie jak w prasie krawędziowej przynajmniej raz w tygodniu należy przeprowadzać staranną konserwację gilotyny. Należy sprawdzić:

  • poziom oleju,
  • połączenia hydrauliczne,
  • przeprowadzić ręczne smarowanie podzespołów, które mają punkty smarne.

Dodatkową rzeczą którą trzeba sprawdzić to układ centralnego smarowania powinno się:

  • uzupełnić smar w zbiorniku,
  • sprawdzić czy smar dochodzi do każdego punktu, który jest objęty w tym układzie.

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami