Stemple do pras krawędziowych

Stemple do prasy krawędziowej

STEMPLE TYP A DO PRASY KRAWĘDZIOWEJ

Stempel S 2010 100 t/m                                         

α=75°, R=0.8 mm

α=85°, R=0.8 mm

α=88°, R=0.2 mm, 0.8 mm, 1.5 mm, 3 mm

α=90°, R=0.2 mm, 0.8 mm

 

Stempel S 2010/105 100 t/m                     

α= 75°, 85°, 88°

R=0.8 mm

 

 

 

Stempel S 2011 80 t/m

α=45°

R=0.4 mm, 0.8 mm, 1.5 mm

 

Stempel S 2012 70 t/m

α= 30°, 35°

R=1 mm

Stempel S 2013 100 t/m                

α=35°, R=5 mm 

α=60°, R=6 mm

α=80°, R=6 mm

 

 

 

Stempel S 2013/115 100 t/m

α=35°, R=5 mm

 

 

 

 

 

Stempel S 2013/115 100 t/m                                       

α=60°, R=6 mm

 

 

 

Stempel S 2014 60 t/m*

α=75°, A=9 mm, R=0.8 mm, *30 t/m

α=88°, A=6 mm, R=0.2 mm, 0.8 mm *50t/m

α=88°, A=9 mm, R=0.2 mm, 0.8 mm

α=90°, A=9 mm, R=0.8 mm

 

Stempel S 2015 50 t/m        

α=85°, R=0.8 mm

α=88°, R=0.2 mm, 0.8 mm

α=90°, R=0.8 mm

 

Stempel S 2016 15 t/m

α=88°, 90°

F=0.6 mm

 

Stempel S 2017/26 100 t/m       

α=26°

R=0.8 mm

 

 

Stempel S 2017/30 40 t/m

α=30°

F=0.8 mm

 

 

Stempel S 2017/35 100 t/m 

α=35°

F=0.8 mm

 

Stempel S 2018 60 t/m

α=60°

F=0.8 mm

 

Stempel S 2019 70 t/m              

α=88°

R=0.8 mm

 

 

Stempel S 2020 50 t/m

α=75°, R=0.8 mm

α=85°, R=0.8 mm

α=88°, R=0.2 mm, R=0.8 mm

 

Stempel S 2021 100 t/m         

α=30°

R=0.8 mm

Stempel S 2021/R3 100 t/m

α=30°

R=3 mm

Stempel S 2022 50 t/m          

α=75°, R=0.8 mm

α=88°, R=0.2 mm

α=90°, R=0.2 mm

 

Stempel S 2022/115 45 t/m

α=30°

R=0.8 mm

 

 

Stempel S 2023 30 t/m   

α=88°, 85°*, 90°

R=0.2 mm

* na zamówienie

 

Stempel S 2024 30 t/m

α=88°, 85°*, 90°

R=0.2 mm

* na zamówienie

 

Stempel S 2025 40 t/m   

α=88°, 90°

R=0.2 mm

 

Stempel S 2026 20 t/m

α=88°, 90°

R=0.2 mm

 

Stempel S 2027 70 t/m   

α=30°

R=0.8 mm

Stempel S 2028 80 t/m

α=85°, 88°

R=0.8 mm

Stempel S 2029 60 t/m   

α=85°

R=5 mm, 6.5 mm

 

Stempel S 2030 60 t/m

α=85°, 88°

R=0.8 mm

 

Stempel S 2031 55 t/m   

α=60°

R=0.8 mm

 

Stempel S 2032 45 t/m

α=88°

R=0.8 mm

 

 

Stempel S 2034 35 t/m   

α=60°

R=0.8 mm

 

Stempel S 2035 35 t/m

α=60°

R=0.8 mm

 

 

Stempel S 2036 50 t/m   

α=30°

R=0.8 mm

 

Stempel S 2037 70 t/m

α=85°

R=0.8 mm

 

Stempel S 2039 100 t/m

α= 88°

R=0.5 mm

 

 

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami