Blog firmowy

Blog - bądź na bieżąco

gięcie blachy w prasie krawędziowej CNC

Gięcie blach - co warto wiedzieć?

Proces gięcia blachy odbywa się przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń, które umożliwiają osiągnięcie pożądanego poziomu dokładności. W niewielkich zakładach najczęściej spotyka się urządzenia manualne i giętarki. Do gięcia przemysłowego zwykle stosuje się prasy krawędziowe CNC, które gwarantują nieprzeciętny stopień precyzji. Opisywany proces obróbki metalu spotykany jest w wielu różnych dziedzinach przemysłu. Warto wiedzieć, że składa się on z trzech etapów, czyli gięcia sprężystego, plastycznego oraz dotłaczania. Trwałe odkształcenie giętego detalu wymaga zwiększonej siły nacisku.

Na czym polega gięcie blachy?


Gięcie blach polega na zmianie kształtu obrabianego materiału przy zachowaniu jego pierwotnych właściwości fizycznych. Omawiana obróbka plastyczna metalu wymaga użycia sił zewnętrznych, które trawle i dokładnie formułują gięty detal bez naruszenia jego spójności. Można wyróżnić następujące rodzaje gięcia: zwijanie, wyginanie, zaginanie, profilowanie, skręcenie. Nacisk wywierany na blachę sprawia, że materiał przekracza posiadaną granicę sprężystości, a tym samym nie może już powrócić do stanu wyjściowego. Modyfikacji poddawany jest wyłącznie krzywizna metalu, ponieważ gięcie nie wpływ na wymiary poprzeczne, spójność materiałową czy wytrzymałość na rozciąganie.

Trzeba wiedzieć, że odkształcenia przeprowadzane są jedynie do określonej wartości naprężenia. Oznacza to, że zbyt duży nacisk może doprowadzić do uszkodzenia giętego materiału, przez co zostanie on rozdzielony na części. Trzeba wiedzieć, że proces obróbki wymaga indywidualnej konfiguracji maszyny. Parametry dopasowywane są do właściwości danego materiału. Metale różnią się od siebie m.in. odpornością na rozciąganie czy granicą sprężystości.

Z jakich etapów składa się proces gięcia blachy?


Zmiana kształtu obrabianego detalu wymaga przekroczenia granicy sprężystości blachy. Siła oddziałująca na obrabiany element sprawia, że nie może on powrócić do stanu wcześniejszego. Jeśli jednak dzieje się inaczej, to oznacza, że blacha została poddana jedynie odkształceniom sprężystym, a granica sprężystości nie została przekroczona. W takiej sytuacji rezultaty gięcia nie są trwałe.

Podsumowując - proces gięcia blachy składa się z etapu gięcia sprężystego, plastycznego oraz dotłaczania. W końcowej fazie konieczne jest zwiększenie siły nacisku, gdyż dzięki temu możliwe jest wywołanie trwałego odkształcenia.

Jakie maszyny stosowane są do gięcia blach?


Bardzo często do gięcia blachy stosowane są maszyny mechaniczne. Giętarki zapewniają równomierny rozkład siły nacisku, a także zadowalającą dokładność obróbki. W branży przemysłowej najczęściej wykorzystuje się prasy krawędziowe. Możliwe jest również gięcie za pomocą walców lub ciągnienia. Wiele zależy od tego, jakie elementy poddawane są obróbce. Metoda musi zostać dopasowana do pożądanych efektów.

Prasy krawędziowe CNC sterowane są poprzez zaawansowany system komputerowy. To zaawansowane technologicznie maszyny, które gwarantują nie tylko nieprzeciętną precyzję obróbki, ale również wysoki komfort użytkowania. Ponadto, proces gięcia blach przebiega niezwykle sprawnie, a operator może na bieżąco reagować na zaistniałe nieprawidłowości. Istnieje możliwość dostosowania niemal wszystkich parametrów obróbki. Wystarczy dobrać odpowiedni stempel oraz matryce, aby uzyskać oczekiwany promień gięcia blachy.

Walcarki są chętnie wykorzystywane podczas produkcji profili, kształtowników, prętów, rur i innych. Można wyróżniać m.in. walcowanie wzdłużne oraz poprzeczne. Inną metodą gięcia jest ciągnienie, czyli przeciąganie materiału przez ciągadło (ukształtowaną matrycę). Takie działanie pozwala zmniejszyć obwód elementu, a także wydłużyć go.

Jakie kształty można uzyskać podczas gięcia blachy?


Proces gięcia blachy umożliwia wytworzenie elementów o wielu różnorodnych kształtach i kątach (w przedziale od 0 do 360 stopni). Najczęściej spotyka się kąt ostry oraz prosty (nazywany rąbkiem stojącym). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać detale o złożonych kształtach (np. z zaokrąglonymi krawędziami).

Przeczytaj również: Gięcie blachy - zastosowanie 
 

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami