Blog firmowy

Blog - bądź na bieżąco

Jak działa prasa krawędziowa CNC?

Prasa krawędziowa CNC to nowoczesna maszyna służąca do gięcia krawędziowego blach. Sterowana jest za pomocą komputera w wersji nowoczesnego sterownika. Jej budowa opiera się na stalowym korpusie w który wmontowane są układy mechaniczne, hydrauliczne oraz automatyka przemysłowa.
Prasa krawędziowa wyposażona jest w układy przeniesienia napędów , które nazywane są osiami.

Czym są osie w prasie krawędziowej?

Prasa krawędziowa AlpmacOsie Y1, Y2 to osie odpowiadające za pracę belki gnącej. Y1 to lewa strona a Y2 to prawa strona. W prasie krawędziowej CNC ruch belki gnącej wygląda następująco: Belka będąca w górnej pozycji zaczyna wykonywać ruch szybki w dół następnie tuż przed blachą , która znajduje się na matrycy osiąga tzw. punkt mute w którym przechodzi w ruch wolny i wygina blachę na zadany kąt, po czym automatycznie wraca w pozycję górną. Cały ten proces sterowany jest za pomocą układu hydraulicznego. Sercem układu jest pompa hydrauliczna, która napędzana przez silnik elektryczny wzbudza bardzo wysokie ciśnienie potrzebne do wykonania procesu gięcia blachy. Następnie poprzez szereg zaworów i bloków hydraulicznych ciśnienie jest kierowane do siłowników, które wykonują bezpośredni ruch belki. Za utrzymanie równoległości osi Y1 i Y2 odpowiadają czytniki liniowe oraz zawory proporcjonalne. Prasa krawędziowa wyposażona jest w narzędzia aby łatwo i sprawnie nadawać kształt giętej blachy. Do górnej belki za pomocą adaptera zamocowany jest stempel natomiast na stole prasy zamocowana jest matryca.

jak działa prasa krawędziowaX to oś odpowiadająca za ruch zderzaka w płaszczyźnie przód-tył prasy krawędziowej. Odpowiedzialna jest za utrzymanie wymiaru zaginanych boków detalu. Napędzana jest za pomocą silnika krokowego lub servo napędu natomiast mechanizmem wykonawczym przenoszącym napęd są śruby kulowe. Za określanie pozycji oraz dokładności zderzaka odpowiedzialny jest enkoder.działanie prasy krawędziowejOś R to również oś zderzaka maszyny. Odpowiedzialna jest za ruch w płaszczyźnie góra-dół. Napędzana jest najczęściej za pomocą przekładni sterowanej servo napędem. Za pozycję i dokładność odpowiada również enkoder. Punktem zero dla osi R jest wysokość aktualnie zamontowanej matrycy na stole prasy.

elementy prasy krawędziowejOsie Z1,Z2 to oś odpowiadająca za automatyczny ruch palców zderzaka. Napędzana jest servo napędem. Po wprowadzeniu do sterownika szerokości giętego arkusza blachy palce automatycznie rozjeżdżają się na pozycje w których zapewniają optymalne oparcie blachy.

System kompensacji stołu prasy krawędziowej

 

System kompensacji prasy krawędziowejKorpus prasy krawędziowej zbudowany jest ze ścian bocznych i stołu. Natomiast nacisk na stół wykonuje belka gnąca przesuwając się w prowadnicach korpusu. Zarówno stół jak i belka podparte są w dwóch punktach. Podczas działania bardzo dużych sił na giętą blachę następuje ugięcie stołu. Powoduje to problem z uzyskaniem zadanego kąta na środku stołu. Aby uzyskać taki sam kąt na całej długości giętej blachy niezbędne jest wyposażenie maszyny w system kompensacji stołu. Wyróżniane są dwa typy systemów kompensacji hydrauliczny i mechaniczny. System hydrauliczny polega na wmontowaniu kilku siłowników w konstrukcję stołu. Poprzez dobieranie odpowiedniego ciśnienia w siłownikach następuje korygowanie odkształceń stołu. Najczęściej używanym systemem jest jednak mechaniczny system „WILA”. Jest to tak zwany system przeciwległej fali. Stuł prasy od spodu jest wyfrezowany tak aby mieściły się w nim dwie listwy o przeciwległej fali. Dolna listwa jest stała natomiast po przez górną wykonywany jest ruch ręczny za pomocą korbki z wbudowaną skalą lub automatyczny przez przekładnie napędzaną servo napędem. System ten idealnie kompensuje odkształcenia stołu które powstają w procesie gięcia blachy zapewniając przy tym wysoką dokładność utrzymania wartości zadanego kąta.

sterownik prasy krawędziowejCo to jest sterownik CNC 

Wszystkie osie prasy krawędziowej są ściśle zintegrowane ze sterownikiem, który jest odpowiedzialny za ustawienie maszyny do zadanych parametrów gięcia. Sterowniki pras krawędziowych posiadają kilka trybów pracy. Dwa najczęściej używane to tryb służący do pojedynczego gięci oraz tryb automatyczny. Najważniejszymi parametrami , które należy określić w procesie gięcia są: grubość blachy, twardość, szerokość, wymiar zaginanego boku oraz kąt. Niezbędne jest również wybranie stempla oraz matrycy z biblioteki narzędzi.  W trybie pojedynczego gięcia po wprowadzeniu powyższych parametrów oraz wybraniu narzędzi aktualnie zamontowanych na maszynie możemy wystartować maszynę do pracy. Po naciśnięciu przycisku start prasa automatycznie ustawia zderzak na zadane wartości, a system kompensacji koryguje ugięcie stołu. Ruch belki startujemy za pomocą przycisku nożnego. W trybie automatycznym wykorzystywana jest sekwencja gięć , która składa się na całość detalu. Najczęściej używana opcja to wprowadzenie rysunku na podstawie którego sterownik przeprowadza symulację gięć podczas której sprawdza czy nie występuje kolizja lub przeciążenie narzędzi. Jeżeli jest wszystko dobrze to następuje obliczenie  rozwinięcia detalu i wygenerowanie programu , który jest zapisany w bibliotece. Taki program pozostaje w pamięci sterownika prasy krawędziowej i zawsze możemy go wybrać.

U nas znajdziesz prasy krawędziowe wysokiej jakości Alpmac. 

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami