Blog firmowy

Blog - bądź na bieżąco

Prasa krawędziowa CNC – konserwacja i utrzymanie

Niezależnie od tego, czy prasa krawędziowa CNC stanowi element zautomatyzowanej linii produkcyjnej, czy też znajduje się w mniejszym, bardziej wyspecjalizowanym warsztacie, każdy przestój generuje opóźnienia i straty. Podobnie jak każde urządzenie mechaniczne, tak samo krawędziarki CNC wymagają regularnej konserwacji, która zapewni sprawne działanie wszystkich elementów. Przeprowadzane cykliczne przeglądy nie tylko pozwolą zwiększyć żywotność prasy, ale również pomogą wykryć potencjalne usterki, które w przyszłości mogłoby doprowadzić do trwałego uszkodzenia maszyny. Pod tym względem konserwacja maszyn nie różni się znacząco od wizyty u lekarza – zdecydowanie lepiej i taniej jest zapobiegać, niż leczyć.

Osie, zderzaki i stemple – prasa krawędziowa zasady działania


Aby jak najlepiej zadbać o krawędziarkę, warto zapoznać się z jej podstawowymi funkcjami. Wiedza na temat budowy maszyny nie tylko ułatwia obsługę, ale również pomaga w czasie prac konserwacyjnych. Prasa krawędziowa służy do kształtowania elementów z blachy poprzez ruch belki gnącej. Rodzaj napędu maszyny zależy od siły nacisku – w prasach o nacisku do 100 ton często stosuje się serwomotory elektryczne, hydrauliczne lub hybrydowe, natomiast większe modele zwykle posiadają napęd hydrauliczny. Zasadnicze elementy prasy poruszają się w kilku osiach, które zostaną opisane poniżej.
 
  •  Oś Y odpowiada za ruch belki gnącej w kierunku góra-dół. Zazwyczaj jest ona oznaczana jako Y1 oraz Y2, gdyż siłowniki wprawiające w ruch belkę, choć pracując synchronicznie, są osobnymi układami. Taka konstrukcja umożliwia systemowi CNC na korygowanie kąta gięcia poprzez regulację siły nacisku w poszczególnych siłownikach. Cykl pracy belki gnącej można podzielić na trzy etapy: dojście – czyli szybkie opuszczenie do punktu MUTE – po którym urządzenie przechodzi w tryb pracy, wykonuje gięcie, po czym belka gnąca odchodzi na pozycję wyjściową – tzw. otwarcie.
 
  •  Oś X steruje ruchem palców zderzaka za pośrednictwem serwonapędu, prowadnic liniowych oraz bezluzowych śrub kulowych. Ruch przód-tył umożliwia wykonywanie gięcia na podstawie poleceń ze sterownika CNC. Podobnie jak w przypadku osi Y, także oś X jest opisywania jako X1 oraz X2 ze względu na możliwość niezależnego ruchu poszczególnych elementów.
 
  •  Oś Z, określana również jako Z1 i Z2, jest odpowiedzialna za ruch palców zderzaka w lewo i prawo. Regulacja w tym zakresie pozwala automatycznie dopasować rozstaw palców do stosowanej aktualnie matrycy.
 
  •  Oś R kontroluje położenie zderzaka, najczęściej za pomocą przekładni zębatej. Dodatkowa oś zderzaka pozwala na dokładniejsze przeprowadzenie gięcia oraz zapewnia znacznie większą swobodę ruchu dla palców, które w ten sposób zyskują dodatkowe płaszczyzny odniesienia.
 
  •  System kompensacji stołu. Podczas gięcia na stół wywierane są ogromne siły, które doprowadzają do delikatnego ugięcia ramy, co mogłoby skutkować niedokładnym gięciem – zwłaszcza w środkowej części elementu. Aby temu zapobiec, w prasach montowany jest hydrauliczny lub mechaniczny system, który wykonuje ruch zsynchronizowany z osią Y, aby zapewnić idealną precyzję gięcia.

Czyszczenie i smarowanie – prasa krawędziowa konserwacja


Przy tak dużej ilości ruchomych elementów należy dołożyć starań, aby prasa krawędziowa była regularnie konserwowana. Zważywszy na charakter wykonywanej pracy, niektóre czynności powinny być wykonywane codziennie, dzięki czemu maszyna będzie stale utrzymana w doskonałym stanie.

Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych należy dopilnować, aby w pobliżu prasy nie używać rozpuszczalników, materiałów palnych oraz aerozoli, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia maszyny po wciągnięciu przez układ chłodzący. Chociaż prasa została zaprojektowana z myślą o wywieraniu nacisku rzędu setek ton, nie należy stawać na maszynie i skorzystać z drabiny, aby dostać się do wyżej położonych elementów.

Codzienna konserwacja prasy krawędziowej powinna uwzględniać czyszczenie palców, matrycy, stołu oraz systemu wentylacji z kurzu i zabrudzeń, które pojawiły się w czasie pracy. Należy również upewnić się, że czujniki bezpieczeństwa nie są pokryte brudem, co mogłoby wpłynąć na ich działanie.

Na bieżąco należy również sprawdzać, czy belka gnąca i zderzak są równoległe, co pozwoli zachować wysoką jakość gięcia. Regularnie, co kilka tygodni, trzeba kontrolować ruchome elementy prasy, śruby mocujące, śruby kulowe oraz ślizgi, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy pokryć je smarem. W tym czasie powinno się również dokonać inspekcji instalacji elektrycznej. Przynajmniej raz w roku trzeba zadbać o przegląd maszyny, który uwzględni wymianę oleju w obwodzie hydraulicznym oraz zmianę filtra wraz z separatorami kondensatu.

W przypadku kiedy zaniedba się konserwację pras krawędziowych CNC, istnieje duże ryzyko, że mogą się przestać prawidłowo działać. W takich sytuacjach warto skorzystać z polecanego serwisu pras krawędziowych

Przeczytaj również: Jak działa prasa krawędziowa CNC? 

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami