Blog firmowy

Blog - bądź na bieżąco

operator CNC obsługuje gilotynę do metalu zgodnie z zasadami BHP

Gilotyna do blachy - tnij bezpiecznie - zasady BHP

Gilotyna do blachy jest jednym z tych urządzeń, które niestety może stanowić bardzo duże zagrożenie dla pracowników. Pamiętać należy o tym, że gilotyny do cięcia blach generują nacisk nawet o sile setek ton, dlatego też tym bardziej należy zachować szczególną ostrożność. Niniejszy artykuł to doskonały wybór dla tych operatorów gilotyn, którzy chcą dokładnie zapoznać się z zasadami umożliwiającymi wydajną i bezpieczną pracę.

Niezbędne warunki dopuszczające pracowników do pracy

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że przy gilotynie w żadnym wypadku nie można pracować z luźną odzieżą. Szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na luźno zakończone rękawy, szaliki i krawaty. Każdy pracownik powinien dokładnie zapoznać się z tabelą norm odzieży roboczej. Bardzo ważne jest także to, aby przy sprzęcie pracowały wyłącznie te osoby, których stan zdrowia potwierdzony został stosownym zaświadczeniem wydawanym przez lekarza pracy. Niezbędne jest także zaliczenie instruktażu oraz odbycie przeszkolenia bhp i p.poż. Z gilotyny do cięcia blachy korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku osób młodszych praktyki mogą odbyć się wyłącznie pod nadzorem doświadczonego instruktora.

Gilotyna do blachy zasady BHP o których należy pamiętać

Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio przygotować stanowisko pracy. W pobliżu nożyc powinny znajdować się wyłącznie materiały, które przeznaczone są do cięcia. Dobrym pomysłem jest także wytrasowanie pomocniczych linii cięcia, które znacząco ułatwią pracę. Jeżeli będziemy ciąć dużą ilość jednakowych pasów o takiej samej szerokości, to można ustawić zderzak gilotyny na odpowiedni wymiar. Pamiętać należy także o tym, aby regularnie sprawdzać olej, który znajduje się w pompce do smarowania. Przeczytaj: Olej hydrauliczny - zalecenia dotyczące wymiany. Przed rozpoczęciem cięcia warto również dokładnie sprawdzić wszelkie zamocowania osłon i urządzenia zabezpieczające. Przed uruchomieniem silnika głównego sprawdzić należy również stan instalacji elektrycznej. Jeżeli chodzi o sam silnik, to może być on uruchomiony jedynie przy wyłączonym sprzęgle. Każdy operator gilotyny powinien wyposażyć się w niezbędne akcesoria ochrony osobistej. Mowa tutaj między innymi o okularach ochronnych, masce i zatyczkach na uszy. Nawet najdrobniejsze usterki należy jak najszybciej zgłosić przełożonym.

Gilotyna do metalu zasady bezpieczeństwa - czego nie wolno

Na gilotynie można ciąć wyłącznie blachy o wymiarach, które dokładnie opisano w charakterystyce nożyc. Zabronione jest przede wszystkim cięcie wąskich pasków blachy, które z powodu niestandardowych wymiarów nie mogą być dociśnięte przez dociskacz. Dużym błędem jest włączanie silnika głównego przy załączonym sprzęgle. Wszelkie wióry i ścinki można usuwać tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie zatrzymane. Gilotyna do blachy może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolonych operatorów, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Przeczytaj: Operator CNC. Jakie kursy i szkolenia powinien zrobić. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to nie można również używać nożyc gilotynowych bez zerowania. Podczas obsługiwania maszyny nie należy zdejmować osłon i pozostałych zabezpieczeń. Gilotyna może pracować wyłącznie pod nadzorem, dlatego też nie można pozostawiać jej bez obsługi. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że zabronione jest naprawianie, czyszczenie i smarowanie maszyny podczas jej pracy.

Jak należy postąpić w razie awarii?

W razie awarii należy jak najszybciej użyć specjalnego wyłącznika awaryjnego, który oznaczony jest kolorem czerwonym. Jak wspomniano powyżej o wszelkich usterkach i poważniejszych awariach należy jak najszybciej zawiadomić przełożonego. Jeżeli nożyce gilotynowe uszkodzone zostaną podczas pracy, to należy jak najszybciej odłączyć je od zasilania, a następnie odpowiednio oznakować. Każdy pracownik zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Awaria nożyc gilotynowych stwarza bardzo duże zagrożenie, dlatego też niezbędne jest zastosowanie zrozumiałej i dostrzegalnej sygnalizacji ostrzegawczej/alarmowej. Wszystkie urządzenia o napędzie mechanicznym zgodnie z przepisami podlegają okresowym przeglądom. 

 

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami