Blog firmowy

Blog - bądź na bieżąco

Nożyce gilotynowe - charakterystyka procesu cięcia

Cięcie z wykorzystaniem nożyc gilotynowych to obecnie podstawowa metoda mechanicznego rozdzielania materiałów. Proces ten odbywa się za pomocą dwóch krawędzi tnących, których wzajemny ruch prowadzi do koncentracji naprężeń w wymaganym przekroju. Kiedy ich wartość graniczna ulega przekroczeniu, w ciętym materiale następuje utrata spójności i element ulega przecięciu.


Charakterystyka procesu cięcia

 

W procesie cięcia występują cztery fazy - odkształceń sprężystych, sprężysto-plastycznych, plastycznych oraz pękania. Na uzyskany efekt i wygląd powierzchni wpływa zastosowany luz między krawędziami tnącymi oraz stan materiału, a także wartość stosunku zagłębienia roboczej krawędzi w materiał podczas powstawania pęknięcia. Po przecięciu powierzchnia boczna posiada zaokrąglenie powstałe po stronie noża ruchomego, gładki obszar cięcia, powierzchnię pękania o chropowatej strukturze oraz zadzior. Im większa wartość luzu optymalnego, tym większa grubość i wytrzymałość blachy.

 

Ogólna charakterystyka nożyc

 

Nożyce do cięcia znane są również jako nożyce gilotynowe do blachy. Narzędzia te mogą występować w wersji z napędem ręcznym, mechanicznym, nożnym lub hydraulicznym. Obecnie maszyny z napędem hydraulicznym i mechanicznym produkowane są wyłącznie z numerycznie sterowanym napędem NC lub CNC. Nożyce gilotynowe z reguły prowadzone są pionowo, ale belka tnąca może się poruszać również ruchem obrotowym ze stałym kątem cięcia oraz luzem ustawianym wałem mimośrodowym. Przy mechanicznym rozdzielaniu materiałów nie występuje strefa wpływu ciepła, co ma szczególne znaczenie przy obróbce blach ocynkowanych lub powlekanych. 

 

Hydrauliczne nożyce gilotynowe

 

Nożyce gilotynowe hydrauliczne posiadają konstrukcję zbliżoną do nożyc mechanicznych, a także są wyposażane w sterowanie numeryczne. W większości maszyn kąt natarcia można regulować w zakresie kilku stopni. Hydrauliczne nożyce gilotynowe są bardzo wydajne, a przy tym ekonomiczne i proekologiczne. Do rozwiązań obniżających zużycie energii należy tzw. drugi martwy punkt, umożliwiający pracę na drugiej połowie skoku belki tnącej. Arkusz blachy poddawany cięciu może być manewrowany na stole łożyskowanym, co zapewnia stałe podparcie i minimalizuj zwis cienkich blach. 

 

Automatyzacja cięcia

 

Nożyce gilotynowe ze sterowaniem CNC wykorzystują specjalne systemy do automatycznego pomiaru grubości materiału poddawanego cięciu, który jest sprzężony z nastawą luzu między nożami tnącymi. Narzędzia te mogą również posiadać funkcje sortowania detali i wysuwu z powrotem na stół przedni maszyny, opcję cięcia pasów wąskich czy tylny zderzak do cięcia pod kątem. W przypadku modeli hydraulicznych, systemy sterowania pozwalają na automatyczną elektrohydrauliczną regulacją kąta natarcia i szczeliny między nożami. Układy te pozwalają też na ustawienie kąta nachylenia i odstępu ostrzy, zależnie od grubości arkusza i rodzaju materiału.

 

Wspomaganie projektowania procesu cięcia

 

Metody numeryczne i nowoczesne technologie pozwalają na wyznaczanie rozkładu odkształceń i naprężeń w materiale i narzędziu, a także umożliwiają analizę zjawiska pękania blachy. W ten sposób da się zoptymalizować parametry procesu cięcia, ograniczając wartość siły cięcia czy energochłonność. Symulacje numeryczne uwzględniają wszystkie kluczowe czynniki geometryczne i materiałowe wpływające na jakość wyrobu, a także wydajność procesu cięcia oraz zjawiska fizyczne występujące na jego wszystkich etapach.

 

Nowoczesne i zautomatyzowane hydrauliczne nożyce gilotynowe

 

Nożyce gilotynowe o napędzie hydraulicznym ze sterowaniem CNC zasługują na szczególną uwagę. Maszynę tego typu można rozbudować o sprzęt peryferyjny. Stół podtrzymujący blachę w czasie cięcia podnosi precyzję pozycjonowania, redukuje stopień zwisu arkuszy i zwiększa podparcie podczas cyklu. Poziom automatyzacji poszerzają natomiast systemy przemieszczające obrobione elementy poza obrys urządzenia do strefy odbioru. Takie rozwiązania bazują na pasach transmisyjnych, które mogą mieć rożną szerokość oraz długość. Do przydatnych funkcji należy też zliczanie detali, układanie ich w stosy czy segregowanie odpadów.

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami