Sprzedaż

Olej hydrauliczny TEDEX

Hydrauliczne oleje TEDEX

Wysokojakościowe oleje TEDEX są produkowane z hydrorafinowanych, mineralnych substancji bazowych, wzbogacone właściwym pakietem uszlachetniających dodatków. Oleje hydrauliczne stosuje się jako medium robocze w napędach hydraulicznych oraz układach hamujących. Ich podstawowy cel stanowi zmniejszenie zużycia elementów metalowych. Oleje TEDEX posiadają klasę jakości HL według standardów ISO i DIN, a także klasę lepkości według ISO VG wynoszącą od 10 do 150. Znajdują zastosowanie w średnio i nisko obciążonych układach przeniesienia siły, mechanizmach regulujących oraz sterujących z napędem hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanej temperaturze. Można także stosować je jako zamiennik olejów maszynowych w układach przelotowego lub obiegowego smarowania maszyn i innych urządzeń przemysłowych. Nadają się również jako zamiennik wyrobów innych producentów pod warunkiem, że należą do tej samej klasy. Natomiast nie należy ich używać w układach tzw. hydrauliki siłowej, w przypadku której konieczne okazuje się stosowanie olejów o wyższych właściwościach przeciwzużyciowych, a więc olejów kategorii GM według standardu ISO lub HLP według DIN.

Właściwości użytkowe i inne zalety

Oleje TEDEX charakteryzują się wyjątkowo dobrymi właściwościami użytkowymi, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

  • właściwości antyutleniające, umożliwiające wydłużenie okresu eksploatacji oleju;
  • właściwości przeciwkorozyjne, zabezpieczające układ przed takimi następstwami;
  • właściwości demulgujące, ułatwiające szybkie wydzielanie wody;
  • właściwości przeciwpienne, uniemożliwiające powstawanie piany, która zakłócałaby poprawne działanie pomp w układzie;
  • bardzo korzystne własności reologiczne oraz ich trwałość w okresie eksploatacji;

Ponadto:

  • przenoszą energię z miejsca wytworzenia (z pompy hydraulicznej) do miejsca użycia (silnik hydrauliczny, siłownik);
  • odprowadzają ciepło ze strefy tarcia;
  • ułatwiają pozbywanie się zanieczyszczeń mechanicznych, które powstają w wyniku zużycia elementów metalowych.

Hydrauliczne oleje, aby mogły pełnić swoje funkcje, powinny być zgodne z szeregiem wymagań (do których zalicza się m.in. barwę, gęstość, temperaturę zapłonu, liczbę zasadową i kwasową, zawartość wody oraz pozostałość po spopieleniu), a także muszą spełniać wymagania funkcjonalne, określające ich właściwości eksploatacyjne. Bardzo istotną rolę odgrywa lepkość oleju hydraulicznego, a także jej zależność od temperatury (wspomniana wcześniej klasa lepkości). To wręcz podstawowy parametr, który należy wziąć pod uwagę przy doborze oleju. W sprzęcie ruchomym wskaźnik lepkości według standardu ISO musi wynosić 150. Znajomość funkcjonalnych właściwości olejów hydraulicznych jest niezwykle istotna, aby dokonać odpowiedniego wyboru, zapewniając optymalne warunki pracy systemu hydraulicznego. Oleje TEDEX występują w wielu wersjach, różniących się klasą lepkości oraz innymi parametrami, dlatego w tak szerokiej ofercie z pewnością uda się znaleźć produkt spełniający Wasze oczekiwania oraz potrzeby.

Przechowywanie i transport

Oleje TEDEX powinny być przechowywane w zamkniętych opakowaniach, niepozwalających na dostawanie się wilgoci, wody oraz różnych zanieczyszczeń mechanicznych. Odpowiednia temperatura wynosi od 5 do 35°C. Nie ma przeciwwskazań dotyczących przewożenia olejów TEDEX środkami transportu samochodowego oraz kolejowego. Nie stwarzają zagrożeń przewożone luzem, choć dla większego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie beczek lub innych opakowań jednostkowych.

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami