Blog firmowy

Blog - bądź na bieżąco

mężczyzna gnie blachę na prasie krawędziowej CNC

Gięcie blach CNC – jak zachować bezpieczeństwo?

Pomimo coraz doskonalszych systemów bezpieczeństwa obsługa prasy krawędziowej wiąże się wciąż z zagrożeniem dla zdrowia oraz życia. Nawet obróbka blach z użyciem nowoczesnych maszyn CNC niesie ze sobą ryzyko urazu, dlatego operatorzy powinni być świadomi, w jaki sposób należy uniknąć niebezpieczeństwa podczas pracy.

Zapobiegać, zamiast leczyć

Najlepszym i zarazem najtańszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa podczas gięcia jest odpowiednio przygotowany personel. Umieszczenie tablic z zasadami BHP w miejscu pracy oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, które pozwolą z wyprzedzeniem wykryć potencjalne zagrożenia dla operatorów to pierwsza linia ochrony przed urazem. Świadomi zagrożenia pracownicy będą dbać o to, aby gięcie było przeprowadzane w sposób, który nie naraża na szwank zarówno ich zdrowia, jak i samej maszyny.

Znajomość urządzenia

Chociaż gięcie blach na prasie krawędziowej w dzisiejszych czasach jest znacznie ułatwione dzięki postępującej automatyzacji, niektóre modele urządzeń wciąż wymagają ręcznego podawania i trzymania elementu. W przypadku niewielkich obiektów dłonie operatora mogą znaleźć się blisko belki gnącej, co stwarza oczywiste zagrożenie dla zdrowia. Aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, pracownicy muszą posiadać wiedzę, która umożliwia im bezpieczne użytkowanie maszyny. Świadomość, z jaką prędkością pracuje prasa krawędziowa, w jaki sposób wykonuje ona gięcie oraz jak należy zaprogramować urządzenie, pomoże uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Gięcie blach CNC pod wieloma względami wymaga znacznie mniejszego zaangażowania operatora w proces obróbki. Z jednej strony redukuje to ryzyko wciągnięcia ubrań lub części ciała przez ruchome elementy prasy krawędziowej. Panel sterowania, pedał sterujący cyklem pracy oraz przycisk zatrzymania awaryjnego znajduje się w miejscu, które zapewnia operatorowi bezpieczeństwo podczas nadzorowania pracy maszyny. Z drugiej strony świadomość zmniejszonego zagrożenia może spowodować lekceważenie ryzyka.

Zaśmiecone i nieuporządkowane miejsce pracy zwiększa prawdopodobieństwo potknięcia podczas wykonywania obowiązków. Nawet jeżeli pracownik nie odniesie ran związanych z funkcjonowaniem samej prasy krawędziowej, uderzenie głową o ramę urządzenia może mieć poważne konsekwencje. W zależności od zamontowanego systemu przyjmowania lub odbioru elementu, pracownik może zostać zraniony przez poruszającą się blachę. Chociaż osłony boczne prasy krawędziowej skutecznie zabezpieczają operatora przed wciągnięciem przez ruchome elementy maszyny, nie należy lekceważyć zagrożenia związanego z noszeniem luźnych ubrań, rozpuszczonych włosów lub zarostu w pobliżu prasy.

Znajomość systemów bezpieczeństwa

Prasy krawędziowe dysponują licznymi czujnikami, których zadaniem jest wstrzymanie pracy maszyny w sytuacji, gdy na drodze belki gnącej znajdzie się jakikolwiek obiekt, który nie jest blachą. System optyczny jest niezwykle skuteczny i niepodatny na awarie pod warunkiem, że jest utrzymywany w dobrym stanie. Zabrudzone czujniki nie będą funkcjonowały prawidłowo, co w oczywisty zwiększa ryzyko zranienia. Warto pamiętać o tym, że niektóre maszyny nie rozpoczną cyklu pracy, jeżeli systemy bezpieczeństwa nie będą działały poprawnie. Trzeba też mieć świadomość, iż obróbka elementów o nietypowych rozmiarach może wymagać podniesienia lub zdemontowania części osłon, a co za tym idzie wyłączenia niektórych czujników. W takim wypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania gięcia.

Konserwacja urządzenia

Ze względu na ogromne siły, które działają na obrabianą część, matryce, stemple oraz samą prasę krawędziową, w przypadku pęknięcia któregokolwiek z wymienionych elementów może dojść do gwałtownego wyrzucenia odłamków. Każdy z takich elementów może poważnie zranić lub zabić operatora, dlatego tak istotne jest, aby maszyna była obsługiwana wyłącznie przez przeszkolonych ludzi. Co więcej, należy zadbać o regularną inspekcję oraz konserwację urządzenia, dzięki czemu nie dojdzie do przegrzania prasy, uszkodzenia instalacji elektrycznej, wycieku oleju oraz uszkodzenia osprzętu.

Przeczytaj także: Prawidłowa konserwacja prasy krawędziowej - jak powinna przebiegać? 
 

Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami